Search

Welkom in groep 1/2

 

Leerkrachten:
​Margje Haasjes: maandag t/m vrijdag.

Nieuws uit de groep

 

Groep 1
In groep 1 komen kinderen voor het eerst naar school. Het is voor hen belangrijk dat ze zich vertrouwd en veilig voelen in hun nieuwe omgeving. Pas dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen. In de klas hanteren we een vast ritme van binnenkomen, je welkom voelen, een gemoedelijke sfeer creëren. Daarna starten we met de activiteiten die gericht zijn op wereldoriëntatie, cognitieve ontwikkeling ( voorbereidend lezen en rekenen ) , motorische ontwikkeling en creatieve ontwikkeling.

 
Wereldoriëntatie:
Verkennen van de wereld om ons heen. Daarvoor kiezen we thema’s die bij de belevingswereld van het kind passen. Familie, Herfst, Sinterklaas, Winter,  Kerst, Lente, Pasen, Zomer, Vakantie. Daarnaast is er veel ruimte voor actualiteiten die kinderen op dat moment bezig houden. Rond een thema dat centraal staat hebben we uiteenlopende activiteiten zoals voorlezen, zingen, tekenen, bouwen, dramatiseren.


Cognitieve ontwikkeling:
Hiervoor maken we gebruik van de kleutermethode “Onderbouwd”. De methode biedt voorbereidende reken – en taal activiteiten en motorische oefeningen die aansluiten bij bovengenoemde thema’s. Aansluitend ligt er per onderdeel het juiste ontwikkelingsmateriaal in de kast waar kinderen uit kunnen kiezen. Een keer per week is er een gerichte opdracht. De ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden in een bijpassend leerlingvolgsysteem.


Motorische ontwikkeling:
De grove motoriek wordt gestimuleerd door het buitenspel, de spellessen en de gymactiviteiten. Er is een jaarplan waarin een opbouw gemaakt is van de motorische vaardigheden. Middels observaties wordt de ontwikkeling van de kinderen bijgehouden.
De fijne motoriek wordt zowel buiten als binnen gestimuleerd. Tijdens de creatieve lessen wordt er eerst met grove materialen gewerkt zoals grote verfkwasten en dikke kleurkrijtjes wat langzamerhand overgaat in fijnere hulpmaterialen zoals potloden, prikpennen, kleine kraaltjes en klei. De fijne motoriek bereidt voor op het kunnen hanteren van schrijfmateriaal en het kunnen vormen van letters en cijfers in groep 3.


Creatieve ontwikkeling:
Heel belangrijk voor het uiten van gevoelens. Denk hier bij aan verven, boetseren, tekenen, knippen en plakken. Maar ook aan muziek, dan en dramatiseren. De creatieve lessen zijn deels gericht op de actuele thema’s maar ook de vrije expressie krijgt veel ruimte. Elke is er twee keer muziekles, één keer dramatiseren, één keer muziek en dans. 


Gewoontevorming en zelfredzaamheid:
Deze activiteiten helpen het kind op weg naar zelfstandigheid. Dit is een heel breed terrein waarin kinderen leren hoe je je eigen materiaal kunt pakken, hoe er weer opgeruimd moet worden, tot het zelfstandig kunnen aankleden en “netjes” gebruik maken van toilet.


Emotionele ontwikkeling:
Dit aspect komt tijdens alle activiteiten aan bod; je durven uiten, kunnen samen spelen, kunnen samen delen, voor jezelf opkomen, maar ook je kunnen aanpassen aan anderen. Leren omgaan met teleurstellingen en gelegenheid krijgen om blijdschap te uiten. Leren wachten en leren “maat houden”.
 
Groep 2
In groep 2 komen alle bovenstaande activiteiten weer terug. Met dit verschil dat de kinderen in groep 1 de basisvaardigheden hebben geleerd en nu de vervolgstappen gaan maken. Met het ontwikkelingsmateriaal gaan we over van concreet materiaal naar abstract materiaal en naar het platte vlak. Ook wordt het nu belangrijk dat de kinderen kunnen verwoorden; verwoorden van wat ze geleerd hebben, wat ze beleefd hebben en daarin logische volgordes kunnen aanbrengen.
De werkvormen in groep 2 gaan steeds meer van individueel naar coöperatieve werkvormen. Samen werken en samen spelen is samen leren!
In de methode “onderbouwd” maken we nu  kennis met letters en cijfers en leren de koppeling van klank naar teken. Het leerlingvolgsysteem houdt de vorderingen bij en maakt een profielschets van
de leerlingen. Hieruit valt na 2 jaar duidelijk af te lezen wie de voorbereidende lees- en rekenvoorwaarden gehaald hebben om te kunnen starten in groep 3.

Disclaimer