Search

Welkom in groep 3


Leerkrachten:
Silvia Oskam: maandag, dinsdag en donderdag.
Denise Kramer: woensdag en vrijdag.

Nieuws uit de groep

Groep 3
In groep 3 ligt de nadruk op taal en dan vooral op het leren lezen. Al met al slokt taal een groot deel van de lestijd op: ongeveer een derde van alle uren dat het kind op school zit, is het bezig met taal! In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want het proces van leren lezen en schrijven kost veel tijd en inspanning.

Leren lezen en schrijven:
We werken met de methode Veilig Leren Lezen  en de schrijfmethode Pennestreken.
Al in de eerste schoolweek leert het kind eenvoudige drieletterwoordjes lezen. In het begin gaat dat nog letter voor letter, klank voor klank, maar tegen de herfstvakantie leest het kind korte woordjes al vloeiend.

In januari kennen de kinderen bijna alle letters en klanken, met uitzondering van lastige combinaties als ‘sch’ en ‘ng/nk’. Aan het eind van groep 3 vormen ook die geen probleem meer. In de tweede helft van groep 3 wordt ook het leestempo steeds belangrijker.

Hand in hand met het leren lezen gaat het leren schrijven. Het kind leert de letters/woorden schrijven volgens de methode Pennestreken. Dit gaat gelijk op met de geleerde letters en woorden van de methode Veilig leren lezen. In de loop van groep 3 ontwikkeld het kind een steeds beter de fijne motoriek. En aan het eind van het jaar kan het kind alle letters/woorden aan elkaar schrijven.

Van tellen naar rekenen tot 20:
Naast taal is rekenen het andere hoofdvak in groep. Begin groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van de telactiviteiten die het kind uit groep 2 nog kent. De kinderen leren getallen herkennen en schrijven en maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’.

Na een tijdje worden de tekens + en –  geïntroduceerd en er ontstaan echte sommen. Het rekenen speelt zich nog af onder de 10 en sommen worden voornamelijk opgelost door te tellen, eventueel met behulp van een rekenrek (telraam). In de tweede helft van groep 3 leert het kind ook sommen uit te rekenen boven de 10.

Tijdens de rekenlessen gaat het kind aan de slag met tellen (tot 100), splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren. Ook meten, klokkijken (hele en halve uren) en rekenen met geld (euromunten van €1 en €2) komen aan de orde.

Tegen de zomervakantie kunnen de kinderen optelsommen en aftreksommen onder de 20 redelijk vlot uitrekenen. Sommetjes onder de 10 zijn echt gesneden koek, net als tellen in stapjes van 2, 5 of 10.
 

Aandacht voor de wereld om je heen:
Vanaf een jaar of zeven beginnen kinderen steeds meer oog te krijgen voor de wereld om hen heen. Vandaar dat dingen die ze leren bij het vak wereldoriëntatie hen vaak erg interesseren. Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek.

Die vakken komen in groep 3 meestal nog niet structureel aan de orde, maar beetje bij beetje wordt het blikveld van het kind al wel verruimd. Dat gebeurt vooral nog dicht bij huis. De kinderen verkennen hun eigen buurt en gaan op zoek naar beestje in de schooltuin of in het park. Ook wordt er in de klas gepraat over gebruiken thuis, of hoe feesten worden gevierd. Ze leren over elkaars afkomst en cultuurverschillen. Daarnaast worden ze zich ervan bewust dat de wereld er niet altijd zo heeft uitgezien als nu. In groep 3 wordt hun blik steeds meer naar buiten gericht. Het kind wordt zich steeds meer bewust van zijn eigen emoties en de gevoelens van anderen en leert ook dat zijn gedrag effect heeft op andere kinderen. In de klas wordt hier volop bij stilgestaan en hierbij wordt de methode KiVa gebruikt.
 

Gym: 
De kinderen krijgen twee keer per week gymles.
Daarnaast wordt er één keer (45 minuten) per week buiten gespeeld, samen met de kleuters.

 

Disclaimer