Search

Welkom in groep 4/5

 

Leerkrachten:
Annemarie van Rooijen: maandag, dinsdag en woensdag.
Kenna Slim: donderdag en vrijdag.

Nieuws uit de groep


Groep 4
In groep 4 wordt de basis die in groep 3 gelegd is uitgebreid. Dit gaat snel en het is dan ook hard werken in groep 4.

Lezen:
In groep 4 doen we mee met het leesplan. Dit betekent dat we op niveau lezen in groepen of in tweetallen. Soms onder begeleiding van een leerkracht, soms ook onder begeleiding van een ouder kind. Het gaat hierbij voornamelijk om het hardop lezen van teksten en/of woordjes.

Daarnaast wordt er in groep 4 kennis gemaakt met begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we de methode 'Nieuwsbegrip'. Een methode die aansluit bij hedendaagse onderwerpen. De kinderen maken al kennis met het samenvatten van een tekst en leren wat verwijswoorden zijn. Ook het maken van vragen en daarbij het gebruik maken van vraagwoorden komt aan bod. De kinderen worden hierbij nog heel erg begeleid. Vragen worden dan ook klassikaal gemaakt of nabesproken.

Taal:
Met taal wordt gewerkt met de methode 'Taal in beeld'. Het eerste half jaar werken de kinderen in een werkboek,  het tweede half jaar moeten de kinderen ook opdrachten maken in hun schrift. Dit komt aan bod in groep 4:

·         Woordenschat:

 Woordleervaardigheden: dus hoe kom ik er achter wat een woord betekent?

Woordonthoudvaardigheden: bijvoorbeeld door een woordweb of een woordkast te maken.

Doelwoorden: de nieuwe woorden die ze leren.

·         Spreken/ luisteren

·         Taalbeschouwing

Woordbouw: de kinderen leren in groep 4 wat zelfstandige naamwoorden en doewoorden(werkwoorden) zijn.

Zinsbouw: De kinderen maken kennis met hoofdletters, punten en vraagtekens en oefenen hier ook mee. Ze leren ook  samengestelde zinnen maken.

Taalgebruik: hierbij komen verschillende onderdelen aan bod. Zoals: beleefd/onbeleefd, ouderwets en modern, beeldspraak en creatief/zakelijk.

·         Schrijven

De kinderen leren teksten schrijven. Verschillende soorten teksten en op welke manier zij dit aan moeten pakken. Hierbij wordt natuurlijk gebruik gemaakt van bovenstaande.

Spelling:
Voor spelling gebruiken wij de methode 'Spelling in beeld'. Er komen al veel spellingsregels aan bod in groep 4. Deze worden in de hogere groepen herhaald en uitgebreid. De kinderen leren klankwoorden/regelwoorden en weetwoorden. Bij de klankwoorden kun je horen hoe je ze moet schrijven, de weetwoorden moet je uiteindelijk weten en de regelwoorden daar moet je een regel toepassen.

Klankwoorden:

·         Schr/sch

·         Ng/nk

·         Ooi/ooi/oei

·         -en/-er/-el/-e (zwarte mieren)

·         ge-/be-/ver- (verhaal)

·         -lf/-lg/-lk/-lm/-lk (wolf)

·         Eer/oor/eur

·         - cht

Weetwoorden:

·         Ei/ij

·         Ou/au

·         f/v

·         s/z

·         ch

Regelwoorden

·         Verkleinwoorden (huisje boompje, beestje)

·         Samenstellingen (schooltas)

·         Eind -d/-t (eend/want)

·         - a/-o/-u (nu)

Rekenen:
Er wordt gerekend tot 100. Dat betekent dat de kinderen leren tellen tot 100, optrekken en aftrekken tot 100, splitsen tot 100 en rekenen met geld tot 100. Daarnaast maken ze kennis met de tafels. De nadruk ligt eerst op het begrip hiervan. Later worden vooral de tafels van 1, 2, 5, 10, 3 en 4 geoefend. Als zij deze goed achter elkaar én door elkaar kunnen opnoemen dan krijgen zij een tafeldiploma. Ook maken ze kennis met delen. Dit vooral door 'eerlijk verdelen'. Ze leren begrippen van meten en wegen. En met klokkijken moeten ze ook weten hoe laat het is als de klok achteruit of vooruit gaat. Soms is dit alles verwerkt in verhaaltjes, dan is er inzicht vereist.

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek:
De kinderen krijgen elke week les in één van bovenstaande vakken. Als er een blok afgerond is dan gaan wij naar een volgend vak. Er zijn nog geen toetsen in groep 4 voor deze vakken. Het is dus echt kennis maken met.


Groep 5
Snappet:
Vanaf groep 5 werken we met Snappet.
Snappet biedt de leerstof aan door middel van een tablet. Deze tablet dient als interactieve vervanging voor de huidige werkboeken.
Snappet zetten wij in bij de vakken: taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen.

Hoe werkt het?
De leerlingen krijgen de uitleg via het digibord. Daarna maken ze zelfstandig de opdrachten met de tablet. De leerling ziet direct hoe hij/zij de opgave heeft gemaakt en kan dit dan direct verbeteren.
De leerkracht kan de leerlingen volgen tijdens de les en kan direct zien wie de stof moeilijk vindt en kan hier dan op inspelen, door bijvoorbeeld een extra instructie aan te bieden.

Rekenen:
Op het gebied van rekenen worden de tafels uitgebreid.  Ze leren nu alle tafels, bepaalde tafels worden herhaald en andere weer opnieuw aangeboden.
Ook maken ze kennis met deelsommen, digitale tijden, geld rekenen (nu ok met bedragen achter de komma en teruggeven), optellen en aftrekken tot 10.000 en meten met lengtematen.

Op www.onlineklas.nl (oude website) kunnen de leerlingen thuis oefenen op het gebied van rekenen.

Taal/Spelling:
Op het gebied van taal leren de leerlingen een verhaal schrijven met behulp van hoofdletters en leestekens (punt en komma).
Ze leren werkwoorden (doe-woorden) herkennen.
Spelling wordt in groep 5 weer meer uitgebreid met bepaalde spelling categorieën, ook wordt het een en ander weer herhaald, zodat ze wel blijven onthouden hoe ze de woorden moeten schrijven.
Ze krijgen te maken met verkleinwoorden, woorden die eindigen  op –lijk/-ig/-elen/ -enen/-eren, verandering van f/v en s/z.

De leerlingen kunnen thuis de spelling categorieën oefenen op www.bloon.nl

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek:
Vanaf groep 5 wordt de kennis getoetst bij deze vakken. Bij aardrijkskunde maken ze kennis met topgrafie. Ze leren de provincies van Nederland.
Bij geschiedenis maken ze kennis met tijdvakken.

HVO:
HVO of godsdienst, dat is de keus die ze kunnen maken in groep 5 en 6.
HVO staat voor Humanistische Vorming. De leerlingen leren tijdens deze lessen na te  denken over wie ze zijn, wat hun drijfveren zijn en wat ze kunnen.  De identiteitsontwikkeling  staat in deze lessen centraal.

Boekbespreking/spreekbeurt:
De leerlingen maken nu kennis met een boekbespreking en spreekbeurt. Ze mogen in deze groep voor het eerst zelf een boekbespreking en spreekbeurt houden en deze wordt dan ook beoordeeld.


Groep 4/5
Gym:
De kinderen krijgen twee keer in de week gym. Eén keer in de week krijgen zij les van de vakleerkracht Klaas-Jan. De andere keer wordt gegeven door de groepsleerkracht.

KIVA:
Met elkaar omgaan, samenwerken, gevoelens leren uiten, nieuwe mensen in een groep opnemen en hoe een groep eigenlijk werkt wordt allemaal geleerd bij KIVA. Dit wordt gedaan op creatieve en speelse wijze. De ene keer moeten de kinderen een toneelstukje doen, de andere keer maken ze een tekening, luisteren ze naar een verhaal of doen ze een spel met elkaar.

Engels:
Er wordt gewerkt met de digibord methode 'Groove.me'. Een methode die een thema aan de hand van een hedendaags nummer aan bod laat komen. Daarbij is veel interactie, denk bijvoorbeeld aan memory, gesprekjes, zingen of bijvoorbeeld bingo. Wanneer 'groove.me' op het digibord te zien is, wordt er Engels gesproken door de leerkracht. Ook de kinderen proberen dit!

Muziek:
De kinderen krijgen wekelijks muziekles. Dit varieert van zingen tot ritmes klappen of misschien wel naar muziek luisteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer