Search

Pestprotocol

Wij willen de kinderen op school een veilig pedagogisch klimaat bieden en daarom is ons beleid t.a.v pestgedrag vastgelegd in het pestprotocol.

Beleid tegen pesten

Disclaimer